CENTRUM

voor veiligheid 

-  de samenleving veilig en gastvrij - 

Het Centrum voor Veiligheid brengt kennis en ervaring op het gebied van opleiden, trainen,  beveiliging, (bedrijfs)continuïteit, leiderschap, besluitvorming, (crisis)management en simulatie onder één dak.

 

Met deze stap wordt niet alleen voorzien in preventieve maatregelen, zoals het opleiden en trainen van beveiligingspersoneel, maar ook in het detecteren en stoppen van mogelijke (be)dreigingen en bij het herstellen van bedrijfsprocessen, indien dat nodig is.

Het Centrum voor Veiligheid heeft naast zeer ervaren vakdocenten en trainers onder andere ook de beschikking over een innovatieve virtuele leeromgeving en een Decision Support Room voor het ondersteunen van haar opleidingen, trainingen en diensten.

Onderdelen Centrum voor Veiligheid:

  • De beveiliger die een koffiezetapparaat uitzet tijdens zijn ronde, voorkomt mogelijk een brand.

  • Goede kennis van echtheidskenmerken van documenten voorkomt dat personen ongewenst toegang krijgen of zich kunnen uitgeven voor iemand anders.

  • Een correct uitgevoerde visitatie kan voorkomen dat bijvoorbeeld drugs of wapens naar binnen of bedrijfseigendommen naar buiten worden gesmokkeld.

"Doe het makkelijke om het moeilijke te voorkomen" - Lao Tse

Het Centrum voor Veiligheid richt zich op het aanbieden en faciliteren van opleidingen en trainingen die bijdragen aan een veiligere samenleving. Veiligheid gaat vaak ten koste van gebruiksgemak of gastvrijheid. Door te focussen op het makkelijke, zoals een goede opleiding voor beveiligers, coördinatoren en hun leidinggevenden kunnen veel moeilijke situaties worden voorkomen.​

  • De oplettende havenbeveiliger die ziet dat bepaalde gevaarlijke stoffen bij elkaar staan, die niet samen mogen worden opgeslagen, voorkomt mogelijk een ramp.

  • De evenementbeveiliger die de stemming kan aanvoelen en de omslag kan voorkomen, zorgt dat de situatie niet escaleert.

  • De persoonsbeveiliger met een scherp oog voor de omgeving kan moeilijke situaties voorkomen door ze voortijdig te herkennen.

Wanneer het toch fout gaat en een situatie escaleert is het goed om als organisatie, overheid of samenleving voorbereid te zijn en goede calamiteiten- of crisisplannen te hebben en daarmee bekend te zijn. Crisismanagement teams, Bedrijf Hulp Verleners die goed op de hoogte zijn en getraind in de processen van besluitvorming en uitvoering, kunnen veel ongewenste situaties voorkomen.

Door tijdens de uitvoering een beeld te hebben van de actuele situatie en de posities van de medewerkers in het veld, kan beter gestuurd worden en adequater worden gereageerd, wat moeilijke situatie beter kan helpen voorkomen.

Het Centrum voor Veiligheid levert een actieve bijdrage door goede opleidingen, trainingen en ondersteuning te bieden met ervaren instructeurs met een operationele ervaring binnen Defensie of beveiliging. Door theorie, simulatie en praktijk met elkaar te verbinden kunnen in korte opleidingen veel situaties worden geraakt, die voorkomen kunnen worden door goed opgeleid en gemotiveerd personeel op alle niveaus van uitvoering, bevelvoering en besluitvorming.

Door opleidingen en trainingen te bieden en te faciliteren aan crisis teams, havenbeveiliging  functionarissen, conciërges op een school en iedereen die zich met beveiliging en veiligheid bezighoudt wil Het Centrum voor Veiligheid bijdragen aan een samenleving die veilig en gastvrij is.

CENTRUM VOOR VEILIGHEID

Marathon 11 F, 1213 PG Hilversum

Telefoon: 0182 - 786 466

Praktijkexamencentrum (PEC)

SF-S, Tielweg 5, 2803 PK Gouda

Stuur een e-mail

  • Facebook
  • Gray LinkedIn Icon
  • Gray Youtube Icoon